תכנית הלימודים למסלולים לתואר שלישי (PhD)

שנת הלימודים תשפ"א

 

מכסת שעות הלימוד לדוקטורט רגיל: 8 ש"ס לפחות (השלמת קורסי חובה וחובת בחירה בהתאם לנדרש).

 

 

ריכוז החובות להשלמת הדרישות לדוקטורט

 

המטלות

מספר ש"ס

 

קורסי חובה וחובת בחירה

8-14*

יש לסיים עד שנה וחצי לאחר הגשת הצעת המחקר (סמסטר חמישי ללימודים)

הצעת מחקר מאושרת ע"י וועדה מלווה ומדור תלמידי מחקר

עד תחילת השנה השנייה

2 דו"חות התקדמות

כשנה לאחר אישור הצעת המחקר ומדי שנה

הגשת עבודה לשיפוט

בתום השנה הרביעית ללימודים

 
 

*יש ללמוד את קורסי החובה והשיטות שלא נלמדו במסגרת התואר השני ולצבור 8 ש"ס לפחות

 

מכסת שעות הלימוד לדוקטורט ישיר: 34 ש"ס

התכנית כוללת קורסי חובה, חובת בחירה, שיטות וקורסי בחירה מהקבצים שונים.

אתר המידע על הקורסים הפתוחים לרישוםhttp://www2.tau.ac.il/yedion/yedion.html

 

  • לא כל הקורסים מוצעים בכל שנה.
  • באחריות הסטודנט/ית לבדוק את מועדי קיום הקורס ועמידה בדרישות הקדם של הקורס, כפי שמפורסם ע"י הפקולטה בה הוא ניתן.
  • ניתן לקחת קורסים שאינם מופיעים בידיעון, באישור המנחה.

                                                  

במהלך השנה הראשונה חובה על הסטודנט בדוקטורט ישיר להשלים  קורסים בהיקף כולל של 20 ש"ס לפחות ובציון ממוצע של לפחות 90.

 

ריכוז החובות להשלמת הדרישות לדוקטורט ישיר

 

המטלות

מספר ש"ס

 

קורסים

34

יש לסיים עד שנה וחצי לאחר הגשת הצעת המחקר (סמסטר שביעי ללימודים)

2 מעבדות (1501.2001 פרוייקט מחקר מתקדם ו 1501.2002 סדנת מחקר), הגשת הצעת מחקר ראשונית  ועמידה בוועדת כשירות

בספטמבר כשנה מתחילת הלימודים

הצעת מחקר מאושרת ע"י וועדה מלווה ומדור תלמידי מחקר

עד תחילת השנה השלישית

2 דו"חות התקדמות

כשנה לאחר אישור הצעת המחקר ומדי שנה

הגשת עבודה לשיפוט

בתום השנה החמישית ללימודים

 
 
 
קורסי חובה
 

מספר הקורס

שם הקורס

מספר ש"ס

סמסטר

הערות

1501.3000

סמינר מדעי המוח לדוקטורט

2

שנתי

 

1501.2500

ארגז כלים למדען המתחיל

1

א

 

1071.4346

 

 

 

0431.4603

שיטות מחקר וסטטיסטיקה *

 

או

 

ביוסטטיסטיקה**

4

 

 

 

4

 

ב

 

 

 

א

*חובה לתלמידי מחקר שתחום המחקר שלהם במדעי החברה

 

**מאושר לתלמידי מחקר שתחום המחקר שלהם במדעי החיים או ברפואה

1501.2001

פרוייקט מחקר מתקדם

2

א

לדוקטורט ישיר בלבד

1501.2002

סדנת מחקר

2

ב

לדוקטורט ישיר בלבד

2172.3315

כתיבה מדעית באנגלית

 

 

חובה (ללא קרדיט)

הקורס מיועד לסטודנטים בשלב ב' – יש להירשם אליו בסמיכות להגשת הצעת המחקר ולכל המאוחר שנה לאחר הגשתה.

0103.0004

שימוש אתי בחיות מעבדה

2

 

ישוקלל כקורס בחירה

 

בטיחות

 

 

ללא קרדיט

 

 

חובת בחירה - יש לבחור לפחות 2 קורסים**

מומלץ להתייעץ עם המנחה בבחירת הקורסים**

שימו לב- קורסים המסומנים בכוכבית* הינם קורסי תואר ראשון הפתוחים לסטודנטים במסלולים מתקדמים. במהלך הלימודים במסלול לדוקטורט ישיר ניתן לקבל קרדיט אקדמי על 11 ש"ס (מקסימום 4 קורסים) בלבד מתוך הקורסים האלה

לא כל הקורסים מוצעים בכל שנה. יש להתעדכן במזכירויות הרלוונטיות

 
 

מספר הקורס

שם הקורס

מספר ש"ס

סמסטר

מרצי קורס

0116.5930

היבטים חדשים בנוירוביולוגיה מולקולרית ונוירופיסיולוגיה

3

א

פרופ' ברנרד אטלי ופרופ' אינה סלוצקי

1500.3004

מידול מתמטי של תאי עצב ורשתות עצבים*

4

ב

ד"ר ערן שטרק

1071.5615

מדעי המוח הקוגניטיביים: בין מחקר ליישום

2

ב

פרופ' תלמה הנדלר

0455.3505

מיפוי המוח ודימות מוחי*

3

א

פרופ' יניב אסף

0455.3515

אפיון מחלות נוירודגנרטיביות ע"י הדמיה

2

ב

פרופ' יניב אסף

0491.3229

עיבוד אותות ביולוגיים

4

א

ד"ר ענן מורן

0116.5926

נוירוביולוגיה: מולקולות, מוח והתנהגות

3

א

ד"ר יוני חייטין

0455.3516

מעורבות תהליכים דלקתיים במחלות ניווניות של המוח*

ב

ד"ר דן פרנקל

1071.4756

המערכת המוטורית במח האדם

2

ב

פרופ' רועי מוכמל

0116.5946

שינה ומודעות: מהבסיס העצבי ועד תהליכים קוגניטיביים (יועבר באנגלית)

3

ב

ד"ר יובל ניר

0721.4116

נוירופסיכולוגיה של שפה וקריאה

2

ב

פרופ' נעמה פרידמן

0627.4077

נוירובלשנות: שפה ומוח

4

ב

ד"ר עינת שטרית

1071.5706

מנגנונים מוחיים של למידה וזכרון בבני-אדם

2

שנתי

ד"ר ניצן צנזור

 
 

קורסי בחירה (להשלמת 34 ש"ס במסלול לדוקטורט ישיר)*

שימו לב, קורסים המסומנים בכוכבית* הינם קורסי תואר ראשון הפתוחים לסטודנטים במסלולים מתקדמים. במהלך הלימודים במסלול לדוקטורט ישיר ניתן לקבל קרדיט אקדמי על 11 ש"ס (מקסימום 4 קורסים) בלבד מתוך הקורסים האלה.

 

קורסי שיטות: יש לבחור לפחות קורס אחד (אנו ממליצים לבחור יותר)

לא כל הקורסים מוצעים בכל שנה. יש להתעדכן במזכירויות הרלוונטיות

 

מספר הקורס

שם הקורס

מספר ש"ס

סמסטר

דרישות קדם

1071.4823

הדמיה מוחית בשיטות לא פולשניות

2

ב

פרופ' רועי מוכמל

1071.4765

 

מעבדה בהדמיה מוחית בשיטות לא פולשניות

2

ב

 

1071.4480

שיטות מחקר התנהגותיות בחיות מעבדה למדעי המוח - א

2

א

ד"ר ליאור ביקובסקי

חסר

שיטות מחקר התנהגותיות בחיות מעבדה למדעי המוח - ב

2

ב

ד"ר ליאור ביקובסקי

1501.1017

שיטות מחקר במדעי המוח הקליניים

3

ב

 

1071.4880

שיטות מחקר בפסיכופיזיולוגיה ב'

2

ב

פרופ' שמגר בן אליהו

1071.4830

 

מבוא לשיטות מחקר באלקטרופיזיולוגיה בבני אדם - שיעור

2

ב

ד"ר שלומית גרינברג יובל

1071.4833

קבוצת דיון באלקטרופיזיולוגיה

2

 

שנתי

 

ד"ר שלומית גרינברג יובל

1071.4834

 

מבוא לשיטות מחקר באלקטרופיזיולוגיה של בני אדם - מעבדה

2

ב

ד"ר שלומית גרינברג יובל

0491.6000

שיטות מחקר נוירופיזיולוגיה

2

ב

 

0491.6301

מעבדה מולקולרית - שיבוט

2

 

ד"ר עירית גוטפריד

0119.5636

מיקרוסקופיה קונפוקלית – דימות תאי ומולקולרי

2

א

פרופ' אילן צרפתי

 
 

קורסי השלמה אשר יכולים להיכלל במניין הש"ס לתואר

שימו לב- קורסים המסומנים בכוכבית* הינם קורסי תואר ראשון הפתוחים לסטודנטים במסלולים מתקדמים. במהלך הלימודים במסלול לדוקטורט ישיר ניתן לקבל קרדיט אקדמי על 11 ש"ס (מקסימום 4 קורסים) בלבד מתוך הקורסים האלה.

 

מספר הקורס

שם הקורס

מספר ש"ס

סמסטר

מרצי הקורס

 

1501.1005

מבוא לנוירוביולוגיה מערכתית

(קורס חובה למי שלא למד אותו במסגרת התואר הראשון או השני)

3

א

ד"ר פבלו בלינדר, ד"ר יובל ניר וד"ר שגב ברק

1500.2000

נוירוביולוגיה*

4

ב

פרופ' אורי אשרי, פרופ' ברנרד אטלי ופרופ' אינה סלוצקי

1071.2911

למידה*

2

א

פרופ' דפנה יואל

1071.2907

מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית*

2

א

פרופ' דומיניק לאמי

0455.2526

גנטיקה כללית*

3

א

פרופ' עאזם עבדאלסאלם, ד"ר גלי פראג וד"ר צפריר צור

0455.2548

ביוכימיה, אנזימולוגיה ומטבוליזם*

3

א

פרופ' דני חיימוביץ, פרופ' יהודית ברמן ופרופ' מרטין קופייק

 
 

קורסי בחירה

 

שימו לב- קורסים המסומנים בכוכבית* הינם קורסי תואר ראשון הפתוחים לסטודנטים במסלולים מתקדמים. במהלך הלימודים במסלול לדוקטורט ישיר ניתן לקבל קרדיט אקדמי על 11 ש"ס (מקסימום 4 קורסים) בלבד מתוך הקורסים האלה.

לא כל הקורסים מוצעים בכל שנה. יש להתעדכן במזכירויות הרלוונטיות

 

מספר הקורס

שם הקורס

מספר ש"ס

סמסטר

דרישות קדם

הקבץ 1 – נוירוביולוגיה מולקולרית ותאית

0455.3431

גישה מולקולרית לבעיות למידה וזכרון*

3

ב

 

0116.5926

נוירוביולוגיה: מולקולות, מוח והתנהגות

3

א

 

0455.3798

איתותים מולקולריים בתהליכי חלוקה, התמיינות ואפופטוזיס*

3

א

 

0103.0046

שיטות מחקר בסיסיות בביולוגיה

2

א

 

0455.3039

אנליזה גנטית של התפתחות*

2

ב

 

1501.1009

מבוא למכשור אלקטרופיזיולוגי

2

 

 

0455.3363

ארגון דינמיקה והעברת אותות בתאים: הדמיה וגישות ביופיזיקליות *

3

ב

 

0452.3117

שיטות בסיסיות בביולוגיה של התא ובביולוגיה מולקולרית

2

א

 

1500.2006

מבנה המוח - מעבדה*

2

שנתי

 

1501.1002

מדע רדיקלי ומחלוקות בחקר המוח

2

לא יינתן בשנה"ל תשע"ח

 

1501.1022

מדע: הטוב, הרע והמכוער

2

א

 

0116.5926

נוירוביולוגיה מולקולרית: המנגנונים של מעבר המידע במוח

3

א

 

0114.6573

ביואינפורמטיקה בעידן האומיקה

2

ב

 

הקבץ 2 - מחלות עצביות

1501.1012

עקרונות בפיתוח תרופות

2

א

 

0455.3516

מעורבות תהליכים דלקתיים במחלות ניווניות של המוח*

ב

 

0491.3224

גישות מחקר בנוירואימונולוגיה

2

א

 

0118.5633

שלד התא במערכת העצבים בבריאות ובחולי

2

ב

 

0455.3063

ביולוגיה התפתחותית*

3

א

 

הקבץ 3 - נוירופיסיולוגיה מערכתית

0491.3225

 

ההיפוקמפוס, האמיגדלה וקידוד זיכרון במוח היונק

א

 

1501.1008

הצרבלום, גרעיני הבסיס ובקרה מוטורית במוח היונק

2

ב

 

0455.3064

נוירואתולוגיה: מודלים של בע"ח בנוירוביולוגיה*

ב

 

0455.3051

בקרה אנדוקרינית*

3

א

 

0116.5130

 

מנגנוני ויסות ובקרה

2

ב

 

0455.2807

התנהגות בעלי חיים*

3

א

 

0455.3652

בקרה הורמונלית של התנהגות בע"ח*

2

א

 

0113.5523

נוירואנטומיה תפקודית

2

א

 

1071.4756

המערכת המוטורית במח האדם

2

ב

 

0183.1109

למידה מוטורית

2

א

 

0183.1200

ניתוח ממוחשב של תנועה, כוח ואלקטרומיוגרפיה

3

ב

 

הקבץ 4 - פסיכוביולוגיה וקוגניציה

1501.1024

מוח ואמנות – מסע משותף

2

ב

 

1071.4838

נושאים מתקדמים בייצוג המוחי של פעולות מוטוריות

2

ב

 

1071.4768

שחמט וקוגניציה

2

ב

 

1071.4749

פילוסופיה של תהליכים מנטליים

2

ב

 

1071.4816

מהנפש למוח וחזרה-תובנות בנוירופסיכיאטריה

2

ב

 

 

0721.4116

נוירופסיכולוגיה של שפה וקריאה

2

ב

 

0103.0047

נוירוגנטיקה התנהגותית

2

ב

 

0721.4311

קשב ולמידה

2

ב

 

1071.4809

פסיכופרמקולוגיה

2

ב

 

1071.4748

קבלת החלטות: תיאוריות,מודלים ותהליכים קוגניטיביים*

2

א

 

0627.4023

סמינר בנוירובלשנות – איזור ברוקה

2

א

 

0627.4095

סמינר למידה: חישוביות וקוגניציה

4

ב

 

0627.4191

סמינר עיבוד: חישוביות וקוגניציה

4

א

 

0627.4090

בלשנות חישובית מתקדמים*

6

 

א

 

0627.4075

סוגיות נבחרות בנוירובלשנות

4

שנתי

 

0627.4031

עיבוד לשוני של מספרים וכמויות

4

א

 

0627.4077

נוירובלשנות: שפה ומוח

4

ב

 

0627.4072

רכישת שפה: גישות פסיכובלשניות*

4

ב

 

0627.4085

פסיכובלשנות – מבני תלות תחבירית

4

שנתי

 

0627.4028

פסיכובלשנות שיטות מחקר

4

א

 

0627.4081

אלקטרופיזיולוגיה בחקר השפה

2

א

 

0627.4029

פסיכובלשנות: מבוא לתיאוריות של עיבוד משפטים

2

ב

 

0688.4016

שפה ומוח

4

שנתי

 

0688.4524

יסודות הפסיכובלשנות

4

שנתי

 

0688.4014

היבטים קוגניטיביים של שיח

4

שנתי

 

0721.8032

מוח, תודעה וחינוך

4

שנתי

 

1071.4737

חקר התודעה: התנהגות ומוח

2

א

 

0721.8031

תפקודי קשב: הערכה ואימון

4

שנתי

 

1071.4827

מנגנונים נוירוביולוגיים והתנהגותיים בהתמכרות לאלכוהול

4

שנתי

 

1071.4770

מודעות וקשב

4

שנתי

 

1071.4831

מודולציה מוחית של זכרונות בבני אדם*

4

שנתי

 

1071.5706

מנגנונים מוחיים של למידה וזכרון בבני-אדם

2

שנתי

 

1071.4933

אינטגרציה סמנטית: כיצד מקודדים ונקשרים מושגים

2

א

 

0659.2473

פילוסופיה של הביולוגיה

4

א

 

0659.2122

אבולוציה תרבותית, קוגניציה ואפקט בולדווין

4

ב

 

0757.4151

מוח מדע מתמטיקה וטכנולוגיה

2

א

 

הקבץ 5 - מדעי המוח הקליניים

1501.1015

הבסיס המולקולרי והיבטים קליניים של מחלות מערכת העצבים – היבטים נוירולוגיים

From basic to clinical

 

2

א

 

1501.1016

הבסיס המולקולרי והיבטים קליניים של מחלות מערכת העצבים – היבטים פסיכיאטריים

From basic to clinical

 

2

ב

 

1501.1019

נוירופסיכיאטריה

2

 

 

0158.1121

נוירואפידמיולוגיה – מחלות מוח, אדם וסביבה

2

א

 

הקבץ 6 - חישוביות עצבית ועיבוד נתונים

1501.1023

פייתון למדעי המוח

3

ב

 

חדש

קישוריות מוחית, קוננקטום, רשתות מוחיות וגרפים

2

 

 

חדש

מידול ביופיסיקלי של מערכת העצבים

2

 

 

0491.3227

סמינר מרכז הדמיה MRI

2

שנתי

 

0491.3228

הכרות עם תוכנת ניתוח הדמייה של המוח FSL

2

א

 

0721.7007

ניתוח שונות

2

א

 

0721.7008

רגרסיה

2

ב

 

0553.5515

נושאים מתקדמים בביולוגיה חישובית מערכתית

3

ב

 

0183.1200

ניתוח ממוחשב של תנועה, כוח ואלקטרומיוגרפיה

3

ב

 

הקבץ 7 - הנדסה וביו-פיזיקה

חדש בהנדסה

סקרנות, מודלים ויישומים

חסר

 

 

0555.4550

 

מבוא לביופיזיקה של התא *

4

לא יינתן בשנה"ל תשע"ז

 

0510.7325

כיוונים חדשים בתורת המערכות והבקרה עם יישומים בביולוגיה מערכתית

2

א

 

0555.4570

 

מבוא הנדסי ל MRI *

4

ב

 

0555.4712

 

מבוא לנוירופרוטזות *

4

א

 

 
 

*קורסים המסומנים בכוכבית הינם קורסי תואר ראשון הפתוחים לסטודנטים במסלולים מתקדמים. במהלך הלימודים לתואר מאסטר ניתן ללמוד עד 11 ש"ס (מקסימום 4 קורסים) בלבד  מתוך הקורסים האלה.

 

מספר הקורס

שם הקורס

מספר ש"ס

סמסטר

דרישות קדם

קורסים מהפקולטה לניהול*

1221.9000

יסודות היזמות*

2

א

 

1221.9001

עקרונות השיווק – מה גורם לרעיון עסקי לעבוד? מהתיאוריה אל הפרקטיקה*

2

ב

 

1221.9002

ניהול  צוותים בפרוייקטים*

ב

 

1221.9003

היבטים משפטיים ועסקיים של חברות היי טק / משפט והי טק*

ב

 

 

*ניתן לכלול במניין השעות למאסטר עד 2 ש"ס (במסגרת המכסה הכוללת של 11 ש"ס קורסים לתואר ראשון). במידה ויילמד יותר מקורס אחד, הוא לא ייכלל במניין הש"ס לתואר ויחוייב בתשלום.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive