המסלול הקליני - clinical neuroscience

היקף הלימודים לתכנית עומד על 30 ש"ס.

 

התכנית כוללת קורסי חובה, קורסי בסיס, קורסי שיטות וקורסי בחירה מהקבצים שונים.

  • לא כל הקורסים מוצעים בכל שנה.
  • באחריות הסטודנט/ית לבדוק את מועדי הקורס ועמידה בדרישות הקדם של הקורס, כפי שמפורסם ע"י הפקולטה בה הוא ניתן.
  • ניתן לקחת קורסים שאינם מופיעים בידיעון, באישור המנחה.

 

ריכוז החובות להשלמת הדרישות לתואר

 

  • קורסים 30 ש"ס, משקל בציון הגמר 40%
  • עבודת גמר, משקל בציון הגמר 30%
  • בחינה על עבודת הגמר, משקל בציון הגמר 30%

 

תנאי מעבר

המעבר לשנה השנייה מותנה בקבלת ציון ממוצע של 85 לפחות

לסטודנטים תינתן אפשרות להמשיך למסלול לדוקטורט ישיר במדעי המוח בסוף השנה הראשונה

התנאי למעבר למסלול דוקטורט ישיר: על הסטודנט/ית לסיים 20 ש"ס במהלך השנה הראשונה בציון ממוצע של 90, ולעבור בחינת כשירות למסלול ישיר לדוקטורט במדעי המוח

 

 

סל קורסי החובה של המסלול

 

מספר הקורס

שם הקורס

מספר ש"ס

15012000

סמינר מדעי המוח

2

15012500

ארגז כלים למדען המתחיל

1

15011015

הבסיס המולקולרי והיבטים קליניים של מחלות מערכת העצבים – היבטים נוירולוגיים

From basic to clinical

 

2

15011016

הבסיס המוחי והנפשי למחלות פסיכיאטריות

2

15011013

מחלות מערכת העצבים ועקרונות המחקר הקליני 

 היבטים נוירולוגיים

 

4

15011014

מחלות מערכת העצבים ועקרונות המחקר הקליני היבטים פסיכיאטריים

 

4

 

 

בנוסף על התלמיד ללמוד קורסי חובה נוספים הנדרשים ממחקר הנעשה בחיות מעבדה או במחלקות
 

מספר הקורס

שם הקורס

מספר ש"ס

 

סמינריון לתואר שני מחלקתי(סמינר מל"מ) – באחריות הסטודנט להירשם לסמינר בהתאם לדרישות המחלקה בה נעשית עבודת הסמינר פרטים במזכירות החוג

2

01030004

שימוש אתי בחיות מעבדה (ייחשב בשקלול הקורסים כקורס בחירה)

2

 

בטיחות (פרטים במזכירות הפקולטה בה הסטודנט מבצע את הרוטציה/עבודת המחקר)

ללא ש"ס

 

מועדי קיום הקורסים יש לבדוק במערכת השעות האוניברסיטאית

 

 

קורסי חובת בחירה

יש לבחור לפחות קורס אחד
 

מומלץ להתייעץ עם המנחה בבחירת הקורסים
 

שימו לב, קורסים המסומנים בכוכבית* הינם קורסי תואר ראשון הפתוחים לסטודנטים במסלולים מתקדמים.

 

במהלך הלימודים במסלול לתואר שני ו/או דוקטורט ישיר ניתן לקבל קרדיט אקדמי על 11 ש"ס (לכל היותר 4 קורסים) בלבד מתוך הקורסים האלה

לא כל הקורסים מוצעים בכל שנה.

 

 

מספר הקורס

שם הקורס

מספר ש"ס

01165930

היבטים חדשים ונוירוביולוגיה מולקולרית ונוירופיסיולוגיה

3

15003004

מידול מתמטי של תאי עצב ורשתות עצבים*

4

10715615

מדעי המוח הקוגניטיביים: בין מחקר ליישום

2

04553515

אפיון מחלות נוירודגנרטיביות ע"י הדמיה   

2

04913229

עיבוד אותות ביולוגיים

4

01165926

נוירוביולוגיה: מולקולות, מוח והתנהגות

3

04553516

מעורבות תהליכים דלקתיים במחלות ניווניות של המוח*

2

10714756

המערכת המוטורית במוח האדם

2

01165946

שינה ומודעות: מהבסיס העצבי ועד תהליכים קוגניטיביים (הקורס מועבר בשפה האנגלית)

3

07214116

נוירופסיכולוגיה של שפה וקריאה

3

06274077

נוירובלשנות: שפה ומוח

4

10715706

מנגנונים מוחיים של למידה וזיכרון בבני אדם

2

 

יש להתעדכן במערכת השעות האוניברסיטאית

 

 

קורסי שיטות

 

יש לבחור לפחות קורס אחד, אנו ממליצים על יותר

מומלץ להתייעץ עם המנחה בבחירת הקורסים

 

שימו לב, קורסים המסומנים בכוכבית* הינם קורסי תואר ראשון הפתוחים לסטודנטים במסלולים מתקדמים.

 

במהלך הלימודים במסלול לתואר שני ו/או לדוקטורט ישיר ניתן לקבל קרדיט אקדמי על 11 ש"ס (לכל היותר 4 קורסים) בלבד מתוך הקורסים האלה

לא כל הקורסים מוצעים בכל שנה. 

 

מספר הקורס

שם הקורס

מספר ש"ס

15011017

שיטות מחקר במדעי המוח הקליניים

3

10714823

הדמיה מוחית בשיטות לא פולשניות

2

10714765

מעבדה הדמיה מוחית בשיטות לא פולשניות

2

10714480

שיטות מחקר התנהגותיות בחיות מעבדה

2

10714880

שיטות מחקר בפסיכולוגיה פיזיולוגית

2

10714833

קבוצות דיון באלקטרופיזיולוגיה

2

10714834

מבוא לשיטות מחקר באלקטרופיזיולוגיה בבני אדם-שיעור

2

04916000

שיטות מחקר - נוירופיזיולוגיה

2

04916301

מעבדה מולקולרית-שיבוט

2

04913566

מבוא להיסטולוגיה של מחלות במודל עכברי

2

01195636

מיקרוסקופיה קונפוקלית – דימות תאי ומולקולרי            

2

 
 
 
 

קורסי השלמה אשר יכולים להיכלל במניין ש"ס לתואר

 

שימו לב, קורסים המסומנים בכוכבית* הינם קורסי תואר ראשון הפתוחים לסטודנטים במסלולים מתקדמים.

 

במהלך הלימודים במסלול לתואר שני ו/או לדוקטורט ישיר ניתן לקבל קרדיט אקדמי על 11 ש"ס (לכל היותר 4 קורסים) בלבד מתוך הקורסים האלה

 

מספר הקורס

שם הקורס

מספר ש"ס

15011005

מבוא לנוירוביולוגיה מערכתית*

(חובה למי שלא למד אותו במסגרת התואר הראשון)

3

15002000

נוירוביולוגיה*

4

10712911

למידה*

2

10712907

מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית*

2

15002004

מבוא לפסיכולוגיה מקוון*

2

04552526

גנטיקה כללית*

5

04552548

ביוכימיה, אנזימולוגיה ומטבוליזם*

3

 

למועדי הקורסים יש להתעדכן במערכת השעות האוניברסיטאית

 

 

קורסי בחירה (להשלמת 30 ש"ס)*:

 

שימו לב, קורסים המסומנים בכוכבית* הינם קורסי תואר ראשון הפתוחים לסטודנטים במסלולים מתקדמים.

 

במהלך הלימודים במסלול לתואר שני ו/או לדוקטורט ישיר ניתן לקבל קרדיט אקדמי על 11 ש"ס (לכל היותר 4 קורסים) בלבד מתוך הקורסים האלה

 

לא כל הקורסים מוצעים בכל שנה. 

 

מספר הקורס

שם הקורס

מספר ש"ס

הקבץ :נוירוביולוגיה מולקולרית ותאית

04553431

גישה מולקולרית לבעיות למידה וזכרון*

3

01165926

נוירוביולוגיה: מולקולות, מוח והתנהגות

3

04553798

איתותים מולקולריים בתהליכי חלוקה, התמיינות ואפופטוזיס*

3

01030046

שיטות מחקר בסיסיות בביולוגיה

2

01300046

שיטות מחקר בסיסיות בביולוגיה

2

04553039

אנליזה גנטית של התפתחות*

2

04553363

ארגון דינמיקה והעברת אותות בתאים: הדמיה וגישות ביופיזיקליות *

3

04523117

שיטות בסיסיות בביולוגיה של התא ובביולוגיה מולקולרית

2

15002006

מבנה המוח - מעבדה*

2

15011022

מדע: הטוב, הרע והמכוער

2

01146573

ביו אינפורמטיקה בעידן האומיקה

2

הקבץ : מחלות עצביות

04553516

מעורבות תהליכים דלקתיים במחלות ניווניות של המוח*

2

04913224

גישות מחקר בנוירואימונולוגיה

2

01185633

שלד התא במערכת העצבים בבריאות ובחולי

2

04553063

ביולוגיה התפתחותית*

3

הקבץ : נוירופיסיולוגיה מערכתית

04913225

 

ההיפוקמפוס, האמיגדלה וקידוד זיכרון במוח היונק

2

15011008

הצרבלום, גרעיני הבסיס ובקרה מוטורית במוח היונק

2

04553064

נוירואתולוגיה: מודלים של בע"ח ונוירוביולוגיה*

2

04553051

בקרה אנדוקרינית*

3

01165130

 

מנגנוני ויסות ובקרה

2

04552807

התנהגות בעלי חיים*

3

04553652

בקרה הורמונלית של התנהגות בע"ח*

2

01135523

נוירואנטומיה תפקודית

2

10714756

המערכת המוטורית במח האדם

2

01831109

למידה מוטורית

2

01831200

 

ניתוח ממוחשב של תנועה,כוח ואלקטרומיוגרפיה

2

הקבץ: פסיכוביולוגיה וקוגניציה

10714838

נושאים מתקדמים בייצוג המוחי של פעולות מוטוריות

2

10714768

שחמט וקוגניציה*

2

10714749

פילוסופיה של תהליכים מנטליים

2

10714816

מהנפש למוח וחזרה-תובנות בנוירופסיכיאטריה

2

01030047

נוירוגנטיקה התנהגותית

2

07214311

קשב ולמידה

2

10714809

פסיכופרמקולוגיה

2

10714748

קבלת החלטות: תיאוריות, מודלים ותהליכים קוגניטיביים*

2

06274023

סמינר בנוירובלשנות – אזור ברוקה

2

06274095

סמינר למידה: חישוביות וקוגניציה

4

06274191

סמינר עיבוד: חישוביות וקוגניציה

4

06274090

בלשנות חישובית מתקדמים*

6

 

06274075

סוגיות נבחרות בנוירובלשנות

4

06274031

עיבוד לשוני של מספרים וכמויות

4

06274072

רכישת שפה: גישות פסיכובלשניות*

4

06274085

פסיכובלשנות – מבני תלות תחבירית

4

06274028

פסיכובלשנות שיטות מחקר

4

06274081

אלקטרופיזיולוגיה בחקר השפה

2

06274029

פסיכובלשנות: מבוא לתיאוריות של עיבוד משפטים

2

06884016

שפה ומוח

4

06884524

יסודות הפסיכובלשנות

4

06884014

היבטים קוגניטיביים של שיח

4

07218032

מוח, תודעה וחינוך

4

10714737

חקר התודעה: התנהגות ומוח

2

07218031

תפקודי קשב: הערכה ואימון

4

10714827

מנגנונים נוירוביולוגיים והתנהגותיים בהתמכרות לאלכוהול

4

10714770

מודעות וקשב

4

10714831

מודולציה מוחית של זכרונות בבני אדם*

4

10715706

מנגנונים מוחיים של למידה וזכרון בבני-אדם

2

10714933

אינטגרציה סמנטית: כיצד מקודדים ונקשרים מושגים

2

06592473

פילוסופיה של הביולוגיה

4

06592122

אבולוציה תרבותית, קוגניציה ואפקט בולדווין

4

07574151

מוח מדע מתמטיקה וטכנולוגיה

2

הקבץ: מדעי המוח הקליניים

15011019

נוירופסיכיאטריה

2

01581121

נוירואפידמיולוגיה – מחלות מוח, אדם וסביבה

2

הקבץ: חישוביות עצבית ועיבוד נתונים

15011023

פייתון למדעי המוח

3

15011026

רשתות מוחיות וגרפים

2

15011027

למידה חישובית למדעי המוח

3

04913227

סמינר מרכז הדמיה MRI

2

04913228

הכרות עם תוכנת ניתוח הדמייה של המוח FSL

2

07217007

ניתוח שונות

2

07217008

רגרסיה

2

01831200

ניתוח ממוחשב של תנועה כוח ואלקטרומיוגרפיה

3

05535515

נושאים מתקדמים בביולוגיה חישובית מערכתית

3

הקבץ: הנדסה וביו פיזיקה

05554550

מבוא לביופיזיקה של התא *

4

05107325

כיוונים חדשים בתורת המערכות והבקרה עם יישומים בביולוגיה מערכתית

2

05554570

 

מבוא הנדסי ל MRI *

4

05554712

מבוא לנוירופרוטזות*

4

 

 

 

קורסים מהפקולטה לניהול***

12219000

יסודות היזמות*

2

12219001

עקרונות השיווק – מה גורם לרעיון עסקי לעבוד? מהתיאוריה אל הפרקטיקה*

2

12219002

ניהול  צוותים בפרויקטים*

2

12219003

היבטים משפטיים ועסקיים של חברות היי טק / משפט והי טק*

2

 

יש להתעדכן במערכת השעות האוניברסיטאית

 

* ניתן לכלול במניין השעות למאסטר עד 2 ש"ס (במסגרת המכסה הכוללת של 11 ש"ס קורסים לתואר ראשון).

 

במידה ויילמד יותר מקורס אחד, הוא לא ייכלל במניין הש"ס לתואר ויחויב בתשלום בהתאם לתקנות שכר לימוד

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive