חובות כלליות

משך הלימודים

1. הלימודים לקראת תואר ראשון בתכניות בית הספר נמשכים שלוש שנים (שישה סמסטרים), למעט תכנית התואר הכפול; ביולוגיה עם הנדסה ביו רפואית בהדגש מוח שם הלימודים נמשכים ארבע שנים (שמונה סמסטרים).

 

תלמיד יורשה להאריך את משך לימודיו בשנה נוספת באישור יועצי התכנית.

 

2. הלימודים לקראת תואר שני נמשכים שנתיים(ארבעה סמסטרים). סטודנט רשאי לבקש מהוועדה הבית ספרית הארכת משך הלימודים. בכל מקרה לא תאושר אורכה מעבר לשישה סמסטרים כפוף לתקנות שכר לימוד.  

 

3. תלמיד שלא סיים את כל תכנית הלימודים לתואר ראשון או לתואר שני במועד, לא יהיה זכאי להמשיך את לימודיו אלא באישור ועדת ההוראה. האישור יינתן רק במקרים חריגים והתלמיד יחויב בקורסי ריענון.

 

 

תנאי המעבר משנה לשנה

תנאי המעבר משנה לשנה מותנים בעמידה בציון ממוצע בהתאם לתכנית הלימודים של כל מסלול לימודים במדעי המוח ובתנאי הפקולטה של חוגי הלימוד במסלול.


סטודנט קיבל ציון נכשל באחד הקורסים, יערך דיון בוועדת ההוראה בנוגע להמשך לימודיו בתכנית. שני ציוני נכשל יהוו סיבה להפסקת הלימודים במסלול.

 

תלמיד שלא יעמוד בתנאי המעבר, ועדת ההוראה תשקול העברה לתכנית לימודים דו-חוגית (בהתאם למסלול בו לומד) בכפוף להחלטות הפקולטה במועד זה.

 

 

מבנה הלימודים

התכנית כוללת קורסים בסיסים, מתודולוגיים ומתקדמים בכל אחד מהחוגים בתכנית הלימודים ובנוסף ניתנים מספר קורסים ייעודיים במדעי המוח הכוללים נוירוביולוגיה, נוירואנטומיה, נוירופיזיולוגיה וסמינר במדעי המוח.

 

התלמידים מתנסים במחקר כבר בשנת הלימודים השנייה שלהם במסגרת פרויקט מחקר שהם יכולים לבצע באחת מ- 140 המעבדות למדעי המוח בפקולטות השונות באוניברסיטה (מדעי החברה, מדעי החיים, מדעי הרוח, רפואה, הנדסה, מדעים מדויקים וניהול) או בבתי החולים המסונפים, על-פי רשימת החוקרים השייכים לבית הספר, הנמצאת באתר בית הספר.

 

 

מכסת השעות

לכל תכנית לימודים מצוינת מכסת השעות הסמסטריאליות (ש"ס) לצורך קבלת תואר ראשון. 

 

 

קורסי חובה

בכל אחד מהמסלולים ותכניות הלימודים יש רשימת קורסי חובה. יש לעיין בחובות המסלול בו לומד התלמיד.

 

יש ללמוד את קורסי החובה בשנה שנקבעה בתכנית הלימודים. דחייה של קורסי חובה לשנה עוקבת מחייבת אישור של ועדת הוראה בית הספרית.

 

אישור ועדת הוראה לדחיית קורס חובה לשנה עוקבת, אינו מהווה אישור לסיים את התואר מעבר ל-3 שנים ויש לתכנן את הלימודים בהמשך בהתאם. לא ניתן לדחות קורסי חובה של שנה א' לשנה שלישית.

 

 

קורסי בחירה

תלמידים חייבים בקורסי בחירה. מספר שעות הבחירה בכל מסלול לימודים מפורטים בתכנית הלימודים של כל מסלול. תלמיד שילמד קורסי בחירה נוספים מעבר למחויב לתואר, יוכל בסיום לימודיו לתואר, להודיע למזכירות התלמידים אילו קורסים להוציא מתכנית לימודיו ומשקלול הציון הסופי לתואר ולהעבירם למסגרת קורסים עודפים.

 

ניתן להעביר קורסים לעודפים רק לאחר סיום כל החובות לתואר, עם הגשת "טופס טיולים". ניתן לקחת קורסי בחירה כשעות עודפות רק במסגרת שלוש השנים הראשונות לתואר.

 

תלמיד שלא ניגש לבחינה, ידווח לו ציון 230 (לא מלא חובותיו מנהלית).קורס בו תלמיד נכשל או לא נבחן, יופיע בגיליון הציונים שלו . רק עם סיום לימודיו, יועבר הקורס כשעות עודפות במידה ונלמד קורס חליפי ולא ייחשב במניין השעות לתואר ובממוצע המשוקלל של הציון הסופי לתואר.

 

 

קורס בשפה האנגלית

כל תלמיד מחויב ללמוד קורס אחד באנגלית במהלך התואר כחלק מתכנית הלימודים (אין מדובר בקורס להשלמת רמת אנגלית של היחידה ללימודי שפות).


החובה הלימודית חלה על כל תלמיד חדש בתכנית הלימודים משנה"ל תשע"ט ואילך.

 

 

אנגלית

על התלמיד להגיע לרמת "פטור, באנגלית עד תום שנה מיום תחילת לימודיו בבית הספר למדעי המוח. תלמיד שלפני קבלתו לבית הספר למדעי המוח למד בפקולטה אחרת שבה פרק הזמן להשגת "פטור" באנגלית עולה על שנת לימודים אחת, חייב להגיע לרמת "פטור" באנגלית , עד תום הסמסטר השלישי מתחילת לימודיו באוניברסיטה.

תלמיד שלמד בעבר באוניברסיטה אחרת, חייב לפנות אל היחידה ללימודי שפות זרות לברור רמתו באנגלית. מי שלמד קורס באנגלית באוניברסיטת תל אביב, טרם היותו תלמיד בה, חייב לפנות ליחידה ללימודי שפות זרות בכדי להבטיח את דיווח הציון בקורס.

 

 

עברית

תלמיד בעל תעודת בגרות שאינה ישראלית חייב להיבחן בבחינת מיון בעברית (פרטים בתמצית הוראות האוניברסיטה), עליו להגיע לרמת "פטור" עד תום שנת הלימודים הראשונה.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>