המסלול המחקרי

כללי


היקף הלימודים לתכנית עומד על 30 ש"ס.

התכנית כוללת קורסי חובה, קורסי בסיס, קורסי שיטות וקורסי בחירה מהקבצים שונים.

 

  • לא כל הקורסים מוצעים בכל שנה.
  • באחריות הסטודנט/ית לבדוק את מועדי קיום הקורס ועמידה בדרישות הקדם של הקורס, כפי שמפורסם ע"י הפקולטה בה הוא ניתן.
  • ניתן לקחת קורסים שאינם מופיעים בידיעון, באישור המנחה.

 

ריכוז החובות להשלמת הדרישות לתואר

 

  • קורסים  30 ש"ס, משקל בציון הגמר 40%
  • עבודת גמר, משקל בציון הגמר 30%
  • בחינה על עבודת הגמר, משקל בציון הגמר 30%

 

 

סל קורסי החובה של המסלול

 

מספר הקורס

שם הקורס

מספר ש"ס

15012000

סמינר מדעי המוח

2

15012500

ארגז כלים למדען המתחיל

1

 

 

בנוסף על התלמיד ללמוד קורסי חובה נוספים הנדרשים ממחקר הנעשה בחיות מעבדה או במחלקות
 

מספר הקורס

שם הקורס

מספר ש"ס

 

סמינריון לתואר שני מחלקתי(סמינר מל"מ) – באחריות הסטודנט להירשם לסמינר בהתאם לדרישות המחלקה בה נעשית עבודת הסמינר

2

01030004

שימוש אתי בחיות מעבדה (ייחשב בשקלול הקורסים כקורס בחירה)

2

 

בטיחות (פרטים במזכירות הפקולטה בה הסטודנט מבצע את הרוטציה/עבודת המחקר)

ללא ש"ס

 

 

מועדי קיום הקורסים יש לבדוק במערכת השעות האוניברסיטאית

 

 

קורסי חובת בחירה
יש לבחור לפחות 2 קורסים. מומלץ להתייעץ עם המנחה בבחירת הקורסים
 

שימו לב, קורסים המסומנים בכוכבית* הינם קורסי תואר ראשון הפתוחים לסטודנטים במסלולים מתקדמים. במהלך הלימודים במסלול לדוקטורט ישיר ניתן לקבל קרדיט אקדמי על 11 ש"ס (לכל היותר 4 קורסים) בלבד מתוך הקורסים האלה

לא כל הקורסים מוצעים בכל שנה. יש להתעדכן במערכת השעות האוניברסיטאית

 

מספר הקורס

שם הקורס

מספר ש"ס

01165930

היבטים חדשים ונוירוביולוגיה מולקולרית ונוירופיסיולוגיה

3

15003004

מידול מתמטי של תאי העצב ורשתות עצבים*

4

10715615

מדעי המוח הקוגניטיביים: בין מחקר ליישום

2

04553505

מיפוי המוח ודימות מוחי*

3

04553515

אפיון מחלות נוירודגנרטיביות ע"י הדמיה*

2

04913229

עיבוד אותות ביולוגיים

4

01165926

נוירוביולוגיה: מולקולות, מוח והתנהגות

3

04553516

מעורבות תהליכים דלקתיים במחלות ניווניות של המוח*

2

10714756

המערכת המוטורית במוח האדם

2

01165946

שינה ומודעות: מהבסיס העצבי ועד תהליכים קוגניטיביים (הקורס מועבר בשפה האנגלית)

3

07214116

נוירופסיכולוגיה של שפה וקריאה

3

06274077

נוירובלשנות: שפה ומוח

4

10715706

מנגנונים מוחיים של למידה וזיכרון בבני אדם

2

15002012

מנגנונים תאיים ומולקולריים בהתפתחות והתחדשות מערכת העצבים*

3

 

 

 

 

 

קורסי שיטות

יש לבחור לפחות קורס אחד. אנו ממליצים לבחור יותר.

מומלץ להתייעץ עם המנחה בבחירת הקורסים**

שימו לב, קורסים המסומנים בכוכבית* הינם קורסי תואר ראשון הפתוחים לסטודנטים במסלולים מתקדמים. במהלך הלימודים במסלול לדוקטורט ישיר ניתן לקבל קרדיט אקדמי על 11 ש"ס (לכל היותר 4 קורסים) בלבד מתוך הקורסים האלה

לא כל הקורסים מוצעים בכל שנה. יש להתעדכן במערכת השעות האוניברסיטאית

 

מספר הקורס

שם הקורס

מספר ש"ס

10714823

הדמיה מוחית בשיטות לא פולשניות

2

10714765

מעבדה בהדמיה מוחית בשיטות לא פולשניות

2

10714480

שיטות מחקר התנהגותיות בחיות מעבדה למדעי המוח-א'

2

15011017

שיטות מחקר במדעי המוח הקליניים

3

10714480

שיטות מחקר בפסיכופיזיולוגיה ב'

2

10714830

מבוא לשיטות מחקר באלקטרופיזיולוגיה בבני האדם-שיעור

2

10714833

קבוצת דיון באלקטרופיזיולוגיה

2

10714834

מבוא לשיטות מחקר באלקטרופיזיולוגיה של בני האדם-מעבדה

2

04916000

שיטות מחקר נוירופיזיולוגיה

2

04916301

מעבדה מולקולרית-שיבוט

2

04913566

מבוא להיסטולוגיה של מחלות במודל עכברי

2

01195636

מיקרוסקופיה קונפוקלית – דימות תאי ומולקולרי

2

 

 

 

קורסי השלמה אשר יכולים להיכלל במניין ש"ס לתואר

שימו לב, קורסים המסומנים בכוכבית* הינם קורסי תואר ראשון הפתוחים לסטודנטים במסלולים מתקדמים. במהלך הלימודים במסלול לדוקטורט ישיר ניתן לקבל קרדיט אקדמי על 11 ש"ס (לכל היותר 4 קורסים) בלבד מתוך הקורסים האלה. למועדי הקורסים יש להתעדכן במערכת השעות האוניברסיטאית

 

מספר הקורס

שם הקורס

מספר ש"ס

15011005

מבוא לנוירוביולוגיה מערכתית

(חובה למי שלא למד אותו במסגרת התואר הראשון)

3

15002000

נוירוביולוגיה*

4

15001004

מבוא לפסיכולוגיה  - מקוון*

2

10712911

למידה*

2

10712907

מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית*

2

 

 

 

קורסי בחירה (להשלמת 30 ש"ס)*:

שימו לב, קורסים המסומנים בכוכבית* הינם קורסי תואר ראשון הפתוחים לסטודנטים במסלולים מתקדמים. במהלך הלימודים במסלול לדוקטורט ישיר ניתן לקבל קרדיט אקדמי על 11 ש"ס (לכל היותר 4 קורסים) בלבד מתוך הקורסים האלה
לא כל הקורסים מוצעים בכל שנה. יש להתעדכן במערכת השעות האוניברסיטאית

 

מספר הקורס

שם הקורס

מספר ש"ס

הקבץ :נוירוביולוגיה מולקולרית ותאית

04553431

גישה מולקולרית לבעיות למידה וזכרון*

3

04553798

איתותים מולקולריים בתהליכי חלוקה, התמיינות ואפופטוזיס*

3

01300046

שיטות מחקר בסיסיות בביולוגיה

2

04553039

אנליזה גנטית של התפתחות*

2

04553363

ארגון דינמיקה והעברת אותות בתאים: הדמיה וגישות ביופיזיקליות *

3

04523117

שיטות בסיסיות בביולוגיה של התא ובביולוגיה מולקולרית

2

15002005

מבנה המוח-שיעור

4

15002006

מבנה המוח - מעבדה*

2

15011022

מדע: הטוב, הרע והמכוער

2

01146573

ביו אינפורמטיקה בעידן האומיקה

2

04403125

ביולוגיה של התא למתקדמים: תגובות תאיות לעקה בבריאות ובמחלות

2

04523125

סוכרים, לקטינים וגליקוביולוגיה

2

01165947

תקשורת מולקולרית בתאי עצב

2

01146545

גנטיקה בעידן הפוסט גנומי

1

01165937

תעלות יוניות-ביופיזיקה קלאסית ומולקולרית

2

01146573

ביואינפורמטיקה בעידן OMI

2

04913867

דג זברה כמודל במחקר ביו רפואי

2

01146600

גנטיקה של התנהגות

2

 

 

 

הקבץ : מחלות עצביות

04553516

מעורבות תהליכים דלקתיים במחלות ניווניות של המוח*

2

04913224

גישות מחקר בנוירואימונולוגיה

2

01185633

שלד התא במערכת העצבים בבריאות ובחולי

2

04553063

ביולוגיה התפתחותית*

3

01165945

חידושים בטיפול בגידולי מוח והדמיה בתהודה מגנטית

2

01035063

עקרונות בסיסיים בפיתוח תרופות

2

01035062

רפואה דיגיטאלית של מערכת העצבים – מניטור להתערבות

2

01831006

היבטים מתקדמים בתפקוד מערכת הכאב ובהתמכרות לחומרים

2

01146574

תרפיה תאית וגנטית במחלות מערכת העצבים

2

01146578

ממוטציה גנטית למחלה מוחית

2

הקבץ : נוירופיסיולוגיה מערכתית

04913225

 

ההיפוקמפוס, האמיגדלה וקידוד זיכרון במוח היונק

2

15011008

הצרבלום, גרעיני הבסיס ובקרה מוטורית במוח היונק

2

04553064

נוירואתולוגיה: מודלים של בע"ח ונוירוביולוגיה*

2

04553051

בקרה אנדוקרינית*

3

01165130

 

מנגנוני ויסות ובקרה

2

04552807

התנהגות בעלי חיים*

3

04553652

בקרה הורמונלית של התנהגות בע"ח*

2

01135523

נוירואנטומיה תפקודית

2

01831109

למידה מוטורית

2

04553090

מערכות סנסוריות(עיבוד במערכת החושים)*

3

05406341

חישה ותנועה בהשראת הטבע

3

05424455

בינה חישובית*

4

04313071

מבוא לבקרה בביולוגיה

2

10714775

זיכרון עבודה – מגישה מבנית לגישה תהליכית

2

הקבץ: פסיכוביולוגיה וקוגניציה

10714838

נושאים מתקדמים בייצוג המוחי של פעולות מוטוריות

2

10714768

שחמט וקוגניציה

2

10714749

פילוסופיה של תהליכים מנטליים

2

10714816

מהנפש למוח וחזרה-תובנות בנוירופסיכיאטריה

2

01030047

נוירוגנטיקה התנהגותית

2

07214311

קשב ולמידה

2

10714809

פסיכופרמקולוגיה

2

10714748

קבלת החלטות: תיאוריות, מודלים ותהליכים קוגניטיביים*

2

06274023

סמינר בנוירובלשנות – אזור ברוקה

2

06274095

סמינר למידה: חישוביות וקוגניציה

4

06274191

סמינר עיבוד: חישוביות וקוגניציה

4

06274090

בלשנות חישובית מתקדמים*

6

 

06274075

סוגיות נבחרות בנוירובלשנות

4

06274031

עיבוד לשוני של מספרים וכמויות

4

06274072

רכישת שפה: גישות פסיכובלשניות*

4

06274085

פסיכובלשנות – מבני תלות תחבירית

4

06274028

פסיכובלשנות שיטות מחקר

4

06274081

אלקטרופיזיולוגיה בחקר השפה

2

06274029

פסיכובלשנות: מבוא לתיאוריות של עיבוד משפטים

2

06884016

שפה ומוח

4

06884524

יסודות הפסיכובלשנות

4

06884014

היבטים קוגניטיביים של שיח

4

07218032

מוח, תודעה וחינוך

4

10714737

חקר התודעה: התנהגות ומוח

2

07218031

תפקודי קשב: הערכה ואימון

4

10714827

מנגנונים נוירוביולוגיים והתנהגותיים בהתמכרות לאלכוהול

4

10715706

מנגנונים מוחיים של למידה וזכרון בבני-אדם

2

10714933

אינטגרציה סמנטית: כיצד מקודדים ונקשרים מושגים

2

06592473

פילוסופיה של הביולוגיה

4

06592122

אבולוציה תרבותית, קוגניציה ואפקט בולדווין

4

07574151

מוח מדע מתמטיקה וטכנולוגיה

2

07214218

לקויות למידה במתמטיקה

2

07218041

תפיסה חשבונית:מנגנונים קוגנטיביים אבחון וטיפול

4

07213022

מיינדפולנס ולמידה חברתית

2

 

 

 

הקבץ: מדעי המוח הקליניים

15011015

הבסיס המולקולרי והיבטים קליניים של מחלות מערכת העצבים – היבטים נוירולוגיים

From basic to clinical

 

2

15011016

הבסיס המוחי והנפשי למחלות פסיכיאטריות

2

15011019

נוירופסיכיאטריה

2

01581121

נוירואפידמיולוגיה – מחלות מוח, אדם וסביבה

2

01035062

רפואה דיגיטאלית של מערכת העצבים – מניטור להתערבות

2

הקבץ: חישוביות עצבית ועיבוד נתונים

15011023

פייתון למדעי המוח

3

15011026

רשתות מוחיות וגרפים

2

15011027

למידה חישובית למדעי המוח

3

04913227

סמינר מרכז הדמיה MRI

2

07217007

ניתוח שונות

2

07217008

רגרסיה

2

05535515

נושאים מתקדמים בביולוגיה חישובית מערכתית

3

03684180

שיטות מתקדמות בלמידה חישובית

3

04913251

נושאים נבחרים בדימות מערכת העצבים

2

05107325

כיוונים חדשים בתורת המערכות והבקרה עם יישומים בביולוגיה מערכתית

2

05107312

נושאים מתקדמים באלגברה לינארית עם יישומים למערכות דינאמיות

2

05725320

סקרנות: מודלים ויישומים

2

03214858

מערכות דינמיות וכאוס

3

03683235

מבוא ללמידה חישובית*

4

הקבץ: הנדסה וביו פיזיקה

05554550

מבוא לביופיזיקה של התא *

4

05107325

כיוונים חדשים בתורת המערכות והבקרה עם יישומים בביולוגיה מערכתית

2

05554570

 

מבוא הנדסי ל MRI *

4

05554712

מבוא לנוירו פרותזות*

4

05535155

מערכות ביולוגיות מלאכותיות

3

05554570

מבוא הנדסי לדימות ע"י תהודה מגנטית*

4

04553888

ביומכניקה השוואתית לביולוגים

2

 

 

 

קורסים מהפקולטה לניהול***

12219000

יסודות היזמות*

2

12219001

עקרונות השיווק – מה גורם לרעיון עסקי לעבוד? מהתיאוריה אל הפרקטיקה*

2

12219002

ניהול  צוותים בפרויקטים*

2

12219003

היבטים משפטיים ועסקיים של חברות היי טק / משפט והי טק*

2

12313451

נוירוכלכלה ונוירושיווק

2

15002009

מבוא לתכנון קריירה*

2

 

*** ניתן לכלול במניין השעות למאסטר עד 2 ש"ס (במסגרת המכסה הכוללת של 11 ש"ס קורסים לתואר ראשון). במידה ויילמד יותר מקורס אחד, הוא לא ייכלל במניין הש"ס לתואר ויחויב בתשלום

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive