תואר שני מהיר

תואר שני מהיר

  • סטודנטים במסלול התואר השני המהיר יהיו זכאים להפחתה של עד 9 ש"ס ממכסת השעות לתואר הראשון.
  • מכסת השעות הן בתואר הראשון והן בתואר השני במסלולים המהירים לא תפחת  ממכסת השעות המינימלית הראויה שנקבעה על-ידי המועצה להשכלה גבוהה  והיא – 145 ש"ס לתואר ראשון דו-חוגי (במקום 154 ש"ס) + 30 ש"ס לתואר שני. בתואר ב"הנדסה ביו-רפואית" 216 ש"ס (במקום 225 ש"ס)+ 30 ש"ס לתואר שני.
  • לא תתאפשר הכרה כפולה בקורסים.

 

תנאי קבלה לתכנית

רשאים להגיש מועמדות סטודנטים מצטיינים שלומדים באחת התכניות לתואר ראשון של ביה"ס סגול למדעי המוח בסוף שנה ב' בתואר הראשון, שלמדו 4 סמסטרים (או סטודנטים לתואר הכפול בהנדסה ביו-רפואית ובביולוגיה עם הדגש במדעי המוח בסוף שנה ג', שלמדו 6 סמסטרים) ושביצעו פרויקט מעבדה במהלך לימודיהם וציונו הועבר למזכירות ביה"ס לפני ההרשמה.

הציונים הנדרשים: בתכניות הלימוד ביולוגיה-בלשנות ובביולוגיה-פסיכולוגיה עם הדגש במדעי המוח  ממוצע הציונים המשוקלל הינו 90 לפחות. בתכנית התואר הכפול בהנדסה ביו-רפואית ובביולוגיה עם הדגש במדעי המוח הציון הממוצע בהנדסה ביו-רפואית יהיה גבוה מ-85 והציון הממוצע בביולוגיה יהיה גבוה מ-90. בתכנית הלימוד פסיכולוגיה-מדעי המחשב עם הדגש במדעי המוח, הציון הממוצע במדעי המחשב יהיה גבוה מ-85 והציון הממוצע בפסיכולוגיה יהיה גבוה מ-90.

סטודנטים שיתקבלו למסלול התואר השני המהיר, יוכלו להתחיל בלימודים כבר בשנה ג' (או בשנה ד' לתלמידי התואר הכפול) וכן יהיו זכאים להפחתה של עד 9 ש"ס ממכסת השעות לתואר הראשון (לא ניתן להתחיל בלימודי התואר השני עם יתרת לימודי תואר ראשון הגדולה מ-9 ש"ס, למעט קורסים שנתיים כגון סמינר אמפירי שימשיך בסמסטר ב של שנה ג').

 

 

הציונים הנדרשים

  • פסיכולוגיה וביולוגיה בהדגש מדעי המוח- ממוצע ציונים משוקלל של 90 לכל הפחות
  • בלשנות וביולוגיה עם הדגש במדעי המוח – ממוצע ציונים משוקלל של 90 לכל הפחות
  • הנדסה ביו רפואית וביולוגיה עם הדגש במדעי המוח – הציון הממוצע בהנדסה יהיה גבוה מ- 85 והציון הממוצע בביולוגיה יהיה גבוה מ- 90
  • מדעי המחשב ופסיכולוגיה עם הדגש במדעי המוח – הציון הממוצע במדעי המחשב יהיה גבוה מ- 85 והציון הממוצע בפסיכולוגיה יהיה גבוה מ- 90

 

לקבלת מידע בנושא הגשת מועמדות ניתן לפנות למזכירות בכתובת ruthiw@tauex.tau.ac.il

 

מלגות מחיה

סטודנטים בתכנית יקבלו מלגת קיום מוגדלת למשך כל תקופת הלימודים הרשמית (עד ארבעה סמסטרים). הענקת המלגה מידי שנה תהיה מותנית בדוח התקדמות אשר יוצג ע"י הסטודנט ומכתב המלצה מהמנחה. הוועדה הבית ספרית לתואר שני, ממונה על חלוקת המלגות.

 

משך הלימודים

תכנית הלימודים נמשכת שנתיים.

 

זכאות לתעודת תואר ראשון במסלול התואר השני המהיר

במידה שאושרה לסטודנט הפחתה של עד 9 ש"ס ממכסת תכנית הלימודים לתואר ראשון, תוענק תעודת התואר הראשון רק לאחר שהסטודנט יסיים את כל חובותיו לשני התארים (ראשון ושני).

 

סטודנט שיפרוש מהמסלול המהיר יהיה זכאי לתעודת תואר ראשון לאחר סיום כל מכסת השעות וכל חובותיו בתכנית הרגילה לתואר ראשון. תתאפשר העברת נקודות זכות מקורסי תואר שני כקורסי בחירה להשלמת 9 ש"ס החסרות על מנת לאפשר סגירת התואר הראשון.

 

במידה שהסטודנט ילמד את מלוא התכנית לתואר ראשון (ללא הפחתת שעות) תוענק תעודת התואר הראשון עם סיום כל חובותיו לתואר ראשון.

 

 

משך הלימודים

על הסטודנט לסיים כל חובותיו, כולל הגשת עבודת הגמר, תוך 4 סמסטרים ממועד קבלתו ללימודי המוסמך.

 

הארכה מעבר ל- 4 סמסטרים

בכל מקרה של חריגה מעבר ל- 4 סמסטרים, על הסטודנט לבקש מהוועדה הבית-ספרית הארכת משך הלימודים. לשם כך על הסטודנט להגיש לוועדה הבית-הספרית בקשה בכתב שתכלול דו"ח התקדמות והסבר מפורט על הסיבות לחריגה. את הבקשה יש להגיש לפחות 3 חודשים לפני תום הסמסטר הרביעי ללימודים. המנחה יצרף לבקשה מכתב מנומק שיכלול הערכה ריאלית על המועד המשוער לסיום. לא תאושר חריגה מעבר ל – 6 סמסטרים.

במקרה שתאושר הארכה, יישא הסטודנט בעלויות שכר הלימוד, כפי שייקבעו על פי תקנות האוניברסיטה.

סטודנט שלא סיים לימודיו במועד (כולל הגשת עבודת גמר ועמידה בבחינת גמר) ולא קיבל אישור להארכת לימודים - יופסקו לימודיו.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>