קורסי בחירה

 

תלמידים חייבים בקורסי בחירה. מספר שעות הבחירה בכל מסלול לימודים מפורטים בתכנית הלימודים של כל מסלול.

 

תלמיד שילמד קורסי בחירה נוספים מעבר למחויב לתואר, יוכל בסיום לימודיו לתואר, להודיע למזכירות התלמידים אילו קורסים להוציא מתכנית לימודיו ומשקלול הציון הסופי לתואר ולהעבירם למסגרת קורסים עודפים (997).

 

ניתן להעביר קורסים לעודפים לאחר השלמת כל חובות התואר, במקביל לביצוע הליך סיום תואר וטופס טיולים . לא ניתן להחזיר קורסים ממסגרת עודפת לאחר העברתם.

ניתן לקחת קורסי בחירה כשעות עודפות רק במסגרת שלוש השנים הראשונות לתואר.  

הקורסים העודפים לא יוכרו בהכרח בלימודי התואר השני, אלא לאחר אישור ועדת ההוראה של התואר השני

 

תלמיד שנכשל בקורס בחירה, יכול ללמוד את הקורס פעם נוספת בשנה העוקבת או ללמוד קורס אחר שווה ערך מבחינת מספר הש"ס, כפוף להנחיות שכר לימוד.

 

תלמיד שלא ניגש לבחינה, ידווח לו ציון 230 (לא מלא חובותיו מנהלית).

 

קורס בו תלמיד נכשל או לא נבחן, יופיע הקורס והציון בגיליון הציונים שלו עד מועד סגירת התואר. רק עם סיום לימודיו, יועבר הקורס לשעות עודפות ולא ייחשב במניין השעות לתואר ובממוצע המשוקלל של הציון הסופי לתואר.​   קורס כזה יופיע על דף נפרד מגיליון הציונים.

את קורסי הבחירה ניתן להתחיל ללמוד החל מהשנה השנייה ללימודים כפוף לידיעון התכנית הנלמדת.


תלמידי התכנית פסיכולוגיה ביולוגיה בהדגש מוח בלבד: הקורסים המסומנים בכוכבית * ניתן ללמוד תחת ביולוגיה או תחת פסיכולוגיה.


תלמידי התכנית הנדסה ביו רפואית וביולוגיה בהדגש מדעי המוח בלבד: קורסי בחירה בהנדסה פתוחים לכם תחת בידינג הנדסה.


תלמידי התכנית פיזיקה עם חטיבה במדעי המוח: מומלץ ע"י יועצי התכנית ללמוד קורסי בחירה מתוך ההקבץ 'קורסי בחירה מומלצים לתכנית פיזיקה עם חטיבה במדעי המוח


שימו לב: לא כל הקורסים מתקיימים מידי שנה. יש לבדוק האם הקורס מתקיים במערכת השעות האוניברסיטאית
 

הרישום לקורסים מתבצע במזכירות החוג שבו מתנהל הקורס.

מספר הקורס

שם הקורס

מספר ש"ס

הקבץ :קורסי מדעי החיים והמוח

04553505

מיפוי המוח ודימות מוחי*

3

04552807

התנהגות בע"ח

3

04551521

ביולוגיה מולקולרית של הצמחים

4

04551809

אקולוגיה

3

04552536

אבולוציה

3

04551569

זואולוגיה

3

04552552

פיסיולוגיה

3

04552508

מעבדה אינטגרטיבית אורגניזמית

3

04553063

ביולוגיה התפתחותית

3

04552580

מיקרוביולוגיה

3

04553066

מבוא לביו אינפורמטיקה

2

04552688

אימונולוגיה כללית

4

הקבץ: חישובי

04913229

עיבוד אותות ביולוגיים (לשנה ג בלבד)

 

4

03683105

ביולוגיה מבנית חישובית

4

10712337

מודלים חישוביים בפסיכולוגיה א'
מיועד כקורס בחירה לתלמידי התכנית פסיכולוגיה ביולוגיה וביולוגיה בלשנות לשנה ג בלבד.
הרישום במזכירות החוג לפסיכולוגיה

במועד הרישום חובה להירשם גם למודלים חישוביים בפסיכולוגיה ב' - תרגיל

2

10712338

מודלים חישוביים בפסיכולוגיה ב' תרגיל

2

04213815

מידול של מערכות ביולוגיות (שנה ג' בלבד)

3

04553091

סדנה חישובית במערכות סנסוריות (שו"ת)

2

הקבץ: נוירוביולוגיה מולקולרית

15002012

מנגנונים תאיים ומולקולריים בהתפתחות והתחדשות מערכת העצבים

3

01165926

נוירוביולוגיה: מולקולות, מוח והתנהגות (שנה ג' בלבד)

3

04553798

איתותים מולקולריים בתהליכי התמיינות אפופטוזיס והישרדות

3

04553063

ביולוגיה התפתחותית

3

04553039

אנליזה גנטית של התפתחות (שנה ג' בלבד)

2

04553431

גישה מולקולרית לבעיות למידה וזכרון* (שנה ג' בלבד)

3

01030047

נוירוגנטיקה (שנה ג' בלבד)

2

הקבץ : נוירופיסיולוגיה מערכתית

04913225

ההיפוקמפוס האמיגדלה וקידוד הזיכרון במוח היונק*(שנה ג בלבד)

2

15011008

הצרבלום גרעיני הבסיס ובקרה מוטורית במוח היונק*

2

05554570

מבוא הנדסי ל MRI

4

05554712

מבוא לנוירופרוטזות (שנה ג בלבד)

4

04553652

בקרה הורמונלית של התנהגות בעלי חיים*

2

04553051

בקרה אנדוקרינית

3

07213925

הפרעות קשב והיפראקטיביות ADHD (סמינר שנה ג בלבד, רישום במזכירות ביה"ס לחינוך)

4

04553064

נוירואתיולוגיה: מודלים של בע"ח בנוירוביולוגיה*

3

15003001

מעבדה בפזיולוגיה ונוירוביולוגיה (קורס בחירה לתלמידי ביולוגיה בלשנות ותלמידי פסיכולוגיה מדעי המחשב בלבד)

3

01165946

שינה ומודעות: מהבסיס העצבי ועד תהליכים קוגניטיביים (הקורס יינתן  באנגלית)* (שנה ג בלבד)

3

04553090

מבוא למערכות סנסוריות(עיבוד במערכת החושים)

3

הקבץ : נוירוביולוגיה ומחלות

15011017

שיטות מחקר במדעי המוח הקליניים (שנה ג' בלבד)

3

15011015

הבסיס המולקולרי והיבטים קליניים של מחלות מערכת העצבים – היבטים נוירולוגיים (שנה ג' בלבד)

2

15011016

הבסיס המוחי והנפשי למחלות פסיכיאטריות (שנה ג' בלבד)

2

01146574

 

תרפיה תאית וגנטית במחלות (שנה ג' בלבד)

2

04553515

אפיון מחלות נוירודגנרטיביות ע"י הדמיה (שנה ג' בלבד)

2

04553516

מעורבות תהליכים דלקתיים במחלות ניווניות של המוח

2

15011019

נוירופסיכיאטריה*(שנה ג' בלבד)

2

הקבץ: מדעי מוח קוגנטיביים והתנהגותיים

(הרישום במזכירות פסיכולוגיה על בסיס מקום פנוי, רק תלמידי ביולוגיה פסיכולוגיה יכולים לבחור את הקורסים הללו תחת ביולוגיה או תחת פסיכולוגיה)

10714809

פסיכופרמקולוגיה*

2

10714737

חקר התודעה: התנהגות ומוח*

2

10714829

יחסי גומלין בין אמוציה ומערכות מוטוריות וקוגניטיביות*

4

10712328

ורוד זה צבע של בנות? - סוגיות בפסיכולוגיה של מגדר*

(זהה לקורס כחול זה צבע של בנים)

2

07214116

נוירופסיכולוגיה של שפה וקריאה*

2

10715615

מדעי המוח הקוגניטיביים: בין מחקר ליישום*

2

10714933

אינטגרציה סמנטית: כיצד מקודדים ונקשרים מושגים*

2

10715706

מנגנונים מוחיים של למידה וזכרון בבני אדם*

2

10714756

המערכת המוטורית במוח האדם*

2

10714816

מהמח לנפש ובחזרה – תובנות לנוירופסיכיאטריה*

2

 

 

 

 

הקבץ קורסי בחירה מומלץ לתכנית פיזיקה עם חטיבה במדעי המוח

 

10712337

מודלים חישוביים בפסיכולוגיה - שיעור

2

10712338

מודלים חישוביים בפסיכולוגיה-תרגיל

2

15013001

מעבדה בפיזיולוגיה ונוירוביולוגיה (שנה ג' בלבד)

3

15002006

מבנה המוח – מעבדה (שנה ב' בלבד)

2

04553090

מבוא למערכות סנסוריות

3

04553091

סדנה חישובית במערכות סנסוריות (שו"ת)

2

15011005

מבוא נוירוביולוגיה מערכתית

3

03413014

מבוא לדינמיקה לא לינארית וכאוס

3

15011027

למידה חישובית למדעי המוח (שנה ג' בלבד)

3

04553505

מיפוי המוח ודימות מוחי (שנה ג' בלבד)

3

קורסים מהפקולטה לניהול(מאושר לתלמידי פסיכולוגיה ביולוגיה תחת פסיכולוגיה בלבד. ניתן ללמוד קורס אחד מתוך רשימה זו במסגרת קורסי הבחירה)

12219000

יסודות היזמות

2

12219001

עקרונות השיווק – מה גורם לרעיון עסקי לעבוד? מהתיאוריה אל הפרקטיקה

2

12219002

ניהול  צוותים בפרויקטים

2

12219003

היבטים משפטיים ועסקיים של חברות היי טק / משפט והי טק

2

קורסים מחוץ לפקולטה למדעי החיים (הקבץ המיועד לתלמידי פסיכולוגיה וביולוגיה בלבד. הרישום מתבצע במזכירות התכנית לפילוסופיה)

06181041

מבוא לפילוסופיה של המדע

2

06181037

מבוא לתורת ההכרה

2

 

 

 

 

 

קורסים במדעי המוח
מיועדים לתלמידי כלל התכניות
הרישום יתבצע באמצעות מייל למזכירות סטודנטים***

 

15011015

הבסיס המולקולרי והיבטים קליניים של מחלות מערכת העצבים – היבטים נוירולוגיים (שנה ג' בלבד)

2

15011016

הבסיס המוחי והנפשי למחלות פסיכיאטריות (שנה ג' בלבד)

2

15011017

שיטות מחקר במדעי המוח הקליניים (שנה ג' בלבד)

3

15011019

נוירופסיכיאטריה*(שנה ג' בלבד)

2

15002014

נושאים מתקדמים במדעי המוח 
תלמידי שנה ג' מדעי המוח ותארים מתקדמים.
הקורס יינתן בשפה האנגלית

2

15003001

מעבדה בפזיולוגיה ונוירוביולוגיה (קורס בחירה לתלמידי פסיכולוגיה מדעי המחשב, פיזיקה בלבד)

3

15002012

מנגנונים תאיים ומולקולרים בהתפתחות והתחדשות מערכת העצבים (הקורס יינתן אחת לשנתיים, מיועד לכל תלמידי שנה ג' בלבד שלמדו מבוא לביולוגיה של התא)

3

 
 

*** קורסי 1501, קורסי תואר שני. הקורסים הללו לא נפתחים מידי שנה והרישום אליהם כפוף למקום פנוי.


יש לבדוק במערכת השעות האוניברסיטאית האם הקורסים נפתחו לרישום לשנת הלימודים.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>