המסלול המחקרי

ידיעון להורדה

 

כללי


היקף הלימודים לתכנית עומד על 30 ש"ס.

התכנית כוללת קורסי חובה, קורסי בסיס, קורסי שיטות וקורסי בחירה.

אתר המידע על הקורסים הפתוחים לרישום: https://www.ims.tau.ac.il/tal/kr/search_p.aspx

 

  • לא כל הקורסים מוצעים בכל שנה. יש להתעדכן בידיעון הקורסים לקראת תחילת שנה"ל.
  • באחריות הסטודנט/ית לבדוק את מועדי קיום הקורס ועמידה בדרישות הקדם של הקורס, כפי שמפורסם ע"י הפקולטה בה הוא ניתן.
  • ניתן לקחת קורסים שאינם מופיעים בידיעון, באישור ראש המסלול.

 

ריכוז החובות להשלמת הדרישות לתואר

 

  • קורסים  30 ש"ס, משקל בציון הגמר 40%
  • עבודת גמר, משקל בציון הגמר 30%
  • בחינה על עבודת הגמר, משקל בציון הגמר 30%

 

קורסי חובה:

מספר הקורס

שם הקורס

מספר ש"ס

סמסטר

1501.2000

סמינר מדעי המוח לתואר שני

2

שנתי

1501.2501

סמינר מדעי המוח מתקדם

1

שנתי

1501.2500

ארגז כלים למדען המתחיל

1

א

 

 

 

קורסי חובת בחירה - יש לבחור 4 קורסים (לפחות):

בחירת הקורסים להרשמה דורשת אישור ראש המסלול

שימו לב, קורסים המסומנים בכוכבית* הינם קורסי תואר ראשון הפתוחים לסטודנטים במסלולים מתקדמים. במהלך הלימודים במסלול תואר שני ו/או לדוקטורט ישיר ניתן לקבל קרדיט אקדמי על 11 ש"ס (מקסימום 4 קורסים) בלבד מתוך הקורסים האלה

לא כל הקורסים מוצעים בכל שנה. יש להתעדכן בידיעון הקורסים לקראת תחילת שנה"ל.

 

 

מספר הקורס

שם הקורס

מספר ש"ס

הערות

1501.1005

מבוא לנוירוביולוגיה מערכתית

3

קורס השלמה

1500.1004

מבוא לפסיכולוגיה מקוון*

2

קורס השלמה

1500.2012

מנגנונים תאיים ומולקולרים בהתפתחות והתחדשות מערכת העצבים* 

3

 

1500.2005

מבנה המוח - שיעור

4

 

1500.2006

מבנה המוח - מעבדה*

2

 

1501.1022

מדע: הטוב, הרע והמכוער

2

 

1501.1017

שיטות מחקר במדעי המוח הקליניים

3

 

1501.1008

הצרבלום, גרעיני הבסיס ובקרה מוטורית במוח היונק

2

 

1501.1012

עקרונות בפיתוח תרופות

2

 

1501.1015

הבסיס המולקולרי והיבטים קליניים של מחלות מערכת העצבים – היבטים נוירולוגיים

2

 

1501.1016

הבסיס המוחי והנפשי למחלות פסיכיאטריות

2

 

1501.1019

נוירופסיכיאטריה

2

 

1501.1023

פייתון למדעי המוח

3

 

1501.1026

רשתות מוחיות וגרפים

2

 

1501.1027

למידה חישובית למדעי המוח

3

 

1501.1025

סדנת שדה בתקשורת בעלי חיים

4

 

1501.1028

מידול ביופיסיקלי של מערכת העצבים

 

2

 

1501.1029

מודלים חישוביים בחקר המוח

2

 

1501.1030

היבטים יישומיים של ממשקי מוח מחשב כטכנולוגיה מסייעת לבעלי מוגבלויות

4

 

1501.1031

תהליך פיתוח תרופות: מהמעבדה לחולה

2

 

1500.3004

מידול מתמטי של תאי עצב ורשתות עצבים*

4

 

1500.2014

נושאים נבחרים במדעי המוח*

(הקורס יועבר באנגלית)

2

 

0455.3505

מיפוי המוח ודימות מוחי*

3

 

0491.3229

עיבוד אותות ביולוגיים

4

 

0455.2237

או

1500.2000

מבוא לנוירוביולוגיה*

 

נוירוביולוגיה*

4

 

קורס השלמה

 

 

 

 

 קורסי בחירה (להשלמת 30 ש"ס)

בחירת הקורסים להרשמה דורשת אישור ראש המסלול

שימו לב, קורסים המסומנים בכוכבית* הינם קורסי תואר ראשון הפתוחים לסטודנטים במסלולים מתקדמים. במהלך הלימודים במסלול תואר שני ו/או לדוקטורט ישיר ניתן לקבל קרדיט אקדמי על 11 ש"ס (מקסימום 4 קורסים) בלבד מתוך הקורסים האלה.

לא כל הקורסים מוצעים בכל שנה. יש להתעדכן בידיעון הקורסים לקראת תחילת שנה"ל.

 

 

מספר הקורס

שם הקורס

מספר ש"ס

0431.4603

ביוסטטיסטיקה

3

0400.6000

עקרונות סטטיסטיים בניסויים

3

0491.6000

שיטות מחקר נוירופיזיולוגיה

2

0491.3566

מבוא להיסטולוגיה של מחלות במודל עכברי

2

0455.3431

גישה מולקולרית לבעיות למידה וזכרון*

3

0455.3798

איתותים מולקולריים בתהליכי חלוקה, התמיינות ואפופטוזיס*

3

0455.3039

אנליזה גנטית של התפתחות*

2

0455.3363

ארגון דינמיקה והעברת אותות בתאים: הדמיה וגישות ביופיזיקליות *

3

0452.3117

שיטות בסיסיות בביולוגיה של התא ובביולוגיה מולקולרית

2

0440.3125

ביולוגיה של התא למתקדמים: תגובות תאיות לעקה בבריאות ובמחלות

2

0452.3125

סוכרים, לקטינים וגליקוביולוגיה

2

0491.3867

דג זברה כמודל במחקר ביו רפואי

2

0455.3063

ביולוגיה התפתחותית*

3

0491.3225

 

ההיפוקמפוס, האמיגדלה וקידוד זיכרון במוח היונק

2

0455.3064

נוירואתולוגיה: מודלים של בע"ח בנוירוביולוגיה*

2

0455.3051

בקרה אנדוקרינית*

3

0455.2807

התנהגות בעלי חיים*

3

0455.3652

בקרה הורמונלית של התנהגות בע"ח*

2

0455.3090

מערכות סנסוריות (עיבוד במערכת החושים)*

3

0491.3227

סמינר מרכז הדמיה MRI

2

0491.3228

הכרות עם תוכנת ניתוח הדמייה של המוח FSL

2

0491.3251

נושאים נבחרים בדימות מערכת העצבים

2

0455.3888

ביומכניקה השוואתית לביולוגים*

2

0455.3091

סדנה חישובית במערכות סנסוריות

2

 

סמינר מל"מ בנוירוביולוגיה

2

0103.0004

שימוש אתי בחיות מעבדה

2

0455.3516

מעורבות תהליכים דלקתיים במחלות ניווניות של המוח*

0455.3515

אפיון מחלות נוירודגנרטיביות ע"י הדמיה

2

0116.5930

היבטים חדשים בנוירוביולוגיה מולקולרית ונוירופיסיולוגיה

3

0116.5946

שינה ומודעות: מהבסיס העצבי ועד תהליכים קוגניטיביים

(הקורס יועבר באנגלית)

3

0116.5130

 

מנגנוני ויסות ובקרה

2

0103.0046

שיטות מחקר בסיסיות בביולוגיה

2

0114.6573

ביואינפורמטיקה בעידן האומיקה

2

0119.5636

מיקרוסקופיה קונפוקלית – דימות תאי ומולקולרי

2

0116.5926

נוירוביולוגיה: מולקולות, מוח והתנהגות

3

0116.5947

תקשורת מולקולרית בתאי עצב

2

0114.6545

גנטיקה בעידן הפוסט גנומי

1

0116.5937

תעלות יוניות – ביופיזיקה קלאסית ומולקולרית

2

0114.6573

ביואינפורמטיק בעידן ה-Omi

2

0114.6600

גנטיקה של התנהגות

2

0118.5633

שלד התא במערכת העצבים בבריאות ובחולי

2

0116.5945

 

חידושים בטיפול בגידולי מוח והדמיה בתהודה מגנטית

2

0103.5063

עקרונות בסיסיים בפיתוח  תרופות

2

0103.5062

רפואה דיגיטלית של מערכת העצבים  – מניטור להתערבות          

2

0183.1006

היבטים מתקדמים בתפקוד מערכת הכאב ובהתמכרות לחומרים

2

0114.6574

תרפיה תאית וגנטית במחלות מערכת  העצבים

2

0114.6578

ממוטציה גנטית למחלה מוחית

2

0113.5523

נוירואנטומיה תפקודית

2

0183.1109

למידה מוטורית

2

0183.1200

ניתוח ממוחשב של תנועה, כוח ואלקטרומיוגרפיה

3

0183.1096

סוגיות בהליכה ובשיווי משקל

3

0103.0047

נוירוגנטיקה התנהגותית

2

0158.1121

נוירואפידמיולוגיה – מחלות מוח, אדם וסביבה

2

0103.5062

רפואה דיגיטלית של מערכת העצבים – מניטור להתערבות

2

1071.4346

שיטות מחקר וסטטיסטיקה

4

1071.4775

זכרון עבודה – מגישה מבנית לגישה תהליכית

2

1071.5615

מדעי המוח הקוגניטיביים: בין מחקר ליישום

2

1071.4756

המערכת המוטורית במח האדם

2

1071.5706

מנגנונים מוחיים של למידה וזכרון בבני-אדם

2

1071.4765

 

מעבדה בהדמיה מוחית בשיטות לא פולשניות

2

1071.4480

שיטות מחקר התנהגותיות בחיות מעבדה למדעי המוח – א

2

1071.4880

שיטות מחקר בפסיכופיזיולוגיה ב'

2

1071.4830

 

מבוא לשיטות מחקר באלקטרופיזיולוגיה בבני אדם - שיעור

2

1071.4833

קבוצת דיון באלקטרופיזיולוגיה

2

 

1071.4834

 

מבוא לשיטות מחקר באלקטרופיזיולוגיה של בני אדם - מעבדה

2

1071.4823

הדמיה מוחית בשיטות לא פולשניות

2

1071.4838

נושאים מתקדמים בייצוג המוחי של פעולות מוטוריות

2

1071.4768

שחמט וקוגניציה

2

1071.4749

פילוסופיה של תהליכים מנטליים

2

1071.4816

מהנפש למוח וחזרה-תובנות בנוירופסיכיאטריה

2

1071.4809

פסיכופרמקולוגיה

2

1071.4748

קבלת החלטות: תיאוריות,מודלים ותהליכים קוגניטיביים*

2

1071.4737

חקר התודעה: התנהגות ומוח

2

1071.4827

מנגנונים נוירוביולוגיים והתנהגותיים בהתמכרות לאלכוהול

4

1071.4770

מודעות וקשב

4

1071.4831

מודולציה מוחית של זכרונות בבני אדם*

4

1071.4933

אינטגרציה סמנטית: כיצד מקודדים ונקשרים מושגים

2

0721.7007

ניתוח שונות

2

0721.7008

רגרסיה

2

0757.4151

מוח מדע מתמטיקה וטכנולוגיה

2

0721.4218

לקויות למידה במתמטיקה

2

0721.8041

תפיסה חשבונית: מנגנונים קוגניטיביים אבחון וטיפול

4

0721.3022

מיינדפולנס ולמידה חברתית

2

0721.8031

תפקודי קשב: הערכה ואימון

4

0721.8032

מוח, תודעה וחינוך

4

0721.4311

קשב ולמידה

2

0627.4077

נוירובלשנות: שפה ומוח

 

4

0627.4023

סמינר בנוירובלשנות – איזור ברוקה

2

0627.4095

סמינר למידה: חישוביות וקוגניציה

4

0627.4191

סמינר עיבוד: חישוביות וקוגניציה

4

0627.4090

בלשנות חישובית מתקדמים*

6

 

0627.4075

סוגיות נבחרות בנוירובלשנות

4

0627.4031

עיבוד לשוני של מספרים וכמויות

4

0627.4072

רכישת שפה: גישות פסיכובלשניות*

4

0627.4085

פסיכובלשנות – מבני תלות תחבירית

4

0627.4028

פסיכובלשנות שיטות מחקר

4

0627.4081

אלקטרופיזיולוגיה בחקר השפה

2

0627.4029

פסיכובלשנות: מבוא לתיאוריות של עיבוד משפטים

2

0688.4016

שפה ומוח

4

0688.4524

יסודות הפסיכובלשנות

4

0688.4014

היבטים קוגניטיביים של שיח

4

0540.6341

חישה ותנועה בהשראת הטבע

3

0542.4455

בינה חישובית*

4

0431.3071

מבוא לבקרה בביולוגיה

2

0553.5515

נושאים מתקדמים בביולוגיה חישובית מערכתית

3

0368.4180

שיטות מתקדמות בלמידה חישובית

3

0510.7325

כיוונים חדשים בתורת המערכות והבקרה עם יישומים בביולוגיה מערכתית 

2

0510.7312

נושאים מתקדמים באלגברה לינארית עם יישומים למערכות דינמיות

2

0572.5320

סקרנות: מודלים ויישומים

2

0321.4858

מערכות דינאמיות וכאוס

3

0368.3235

מבוא ללמידה חישובית*

4

0555.4550

 

מבוא לביופיזיקה של התא *

4

0555.4712

 

מבוא לנוירופרוטזות *

4

0553.5155

מערכות ביולוגיות מלאכותיות

3

0555.4570

מבוא הנדסי לדימות ע"י תהודה מגנטית*

4

1231.3451

נוירוכלכלה ונוירושיווק

2

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>