פסיכולוגיה-מדעי המחשב

  • רקע
  • תנאי קבלה
  • מבנה התכנית

 

התכנית מיועדת לסטודנטים המתעניינים במדעי המוח מההיבט החישובי וההתנהגותי-קוגניטיבי. התכנית מבוססת על תכנית הלימודים הדו-חוגית בפסיכולוגיה ובמדעי המחשב וכוללת קורסים בסיסיים ומתקדמים בפסיכולוגיה , בבית הספר למדעי הפסיכולוגיה ובמדעי המחשב בפקולטה למדעים מדויקים ובנוסף קורסים ייעודיים במדעי המוח כגון מבנה המוח ותפקודו וקורסים בנוירופיזיולוגיה.

 

התכנית מקנה ידע בסיסי בנוגע לאופן שבו המוח מעבד מידע ברמה הקוגניטיבית וההתנהגותית, תוך שילוב כלים מתמטיים וחישוביים למידול תהליכים אלה. תחום מחקר זה נמצא היום בחזית חקר המוח וכולל לדוגמה:

  • ממשק מוח מכונה
  • ניתוח נתונים מתקדם (כולל Big Data) של נתוני הדמיה מוחית EEG ו- MRI )
  • מידול חישובי של תהליכים קוגניטיביים כתפיסה, זיכרון וקבלת החלטות
  • ראייה חישובית


סה"כ היקף  הלימודים לתואר עומד על 156 ש"ס לאורך שלוש שנות לימוד.
פסיכולוגיה – 58 ש"ס
מדעי המחשב – 79 ש"ס
מדעי המוח – 19 ש"ס.


ממוצע ציוני הקורסים תחת מדעי המוח יכנס לממוצע ציוני הסטודנט רק במועד סגירת התואר והגשת טופס טיולים. הלימודים כוללים קורסי חובה, קורסי בחירה, קורסי סמינר וקורס מעבדת פרויקט.

 

תנאי מעבר

המעבר משנה לשנה מותנה בעמידה בציון ממוצע של 85 לפחות בפסיכולוגיה ובהשלמת שעות ניסוי, 80 לפחות במדעי המחשב ו-80 לפחות בקורסי מדעי המוח.

בנוסף, במידה וסטודנט יקבל ציון נכשל באחד הקורסים, ייערך דיון בוועדת ההוראה היחידתית בנוגע להמשך לימודיו בתכנית. שני ציוני נכשל יהוו סיבה להפסקת הלימודים בתכנית.

 

 

 שנה א'
קורסים שנתיים - חובה

מדעי המוח

 

 

מס' הקורס

שם הקורס

ש"ס

1500.1000

סמינר סוגיות במדעי המוח *

ללא ש"ס

 
 
 

סמסטר א' – חובה

מדעי המוח

פסיכולוגיה

מדעי המחשב

ש"ס

שם הקורס

מס' קורס

ש"ס

שם הקורס

מס' קורס

ש"ס

שם הקורס

מס' קורס

1

מבוא לכימיה

1500.1012

2

מבוא למדעי הפסיכולוגיה

1071.1102

5

אלגברה לינארית 1 ב'

0366.1119

1

מבוא לפסיכולוגיה פיזיולוגית למדעי המוח

1500.1003

4

סטטיסטיקה לפסיכולוגים א'

1071.1116

6

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב'

0366.1121

 

 

 

 

שעות ניסוי בפסיכולוגיה

1071.1104

6

מתמטיקה בדידה

0368.1118

 

סה"כ ש"ס מדעי המחשב – 17
סה"כ ש"ס פסיכולוגיה – 6
סה"כ ש"ס מדעי המוח - 2

 

 

סמסטר ב' – חובה

מדעי המוח

פסיכולוגיה

מדעי המחשב

ש"ס

שם הקורס

מס' קורס

ש"ס

שם הקורס

מס' קורס

ש"ס

שם הקורס

מס' קורס

2

מבוא לביולוגיה של התא למדעי המוח

1500.1002

2

פסיכולוגיה פיזיולוגית ב'

1071.1122

4

אלגברה לינארית 2 ב'

0366.1120

1

מבוא לפיזיקה

1500.1013

4

סטטיסטיקה לפסיכולוגים ב'

1071.1117

6

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב'

0366.1122

 

 

 

2

מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית

1071.2904

6

מבוא מורחב למדעי המחשב

0368.1105

 

 

 

2

מבוא לתורות האישיות

1071.1123

 

 

 

 

סה"כ ש"ס מדעי המחשב – 16
סה"כ ש"ס פסיכולוגיה – 10
סה"כ ש"ס מדעי המוח - 3

 

 

 

שנה ב'
קורסים שנתיים – חובה

מדעי המוח

פסיכולוגיה

מדעי המחשב

ש"ס

שם הקורס

מס' קורס

ש"ס

שם הקורס

מס' קורס

ש"ס

שם הקורס

מס' קורס

2

סמינר סוגיות במדעי המוח (כולל אוריינות מדעית למדעי המוח)

1500.2300

4

מבנה המוח-שיעור

1500.2005

 

 

 

 

 

 

2

מבנה המוח - מעבדה

1500.2006

 

 

 

 

סה"כ ש"ס מדעי המוח – 2
סה"כ ש"ס פסיכולוגיה – 6

 

 


סמס' א' – חובה

מדעי המוח

פסיכולוגיה

מדעי המחשב

ש"ס

שם הקורס

מס' קורס

ש"ס

שם הקורס

מס' קורס

ש"ס

שם הקורס

מס' קורס

3

מבוא לפיזיולוגיה

1500.2004

2

מבוא לפסיכולוגיה קוגנטיבית

1071.2907

44

הסתברות וסטטיסטיקה
או
הסתברות למדעים

0368.2002
או
0365.2100

 

 

 

2

פסיכולוגיה חברתית מהאישי לבינאישי

1071.2815

4

תוכנה 1

0368.2157

 

 

 

2

שיטות מחקר

1071.2103

4

מבני נתונים

0368.2158

 

 

 

4

ניתוח שונות ויישומי מחשב

1071.2114

 

 

 

 

 

סה"כ ש"ס מדעי המחשב – 12
סה"כ ש"ס פסיכולוגיה – 10
סה"כ ש"ס מדעי המוח – 3

 

 

 

סמס' ב' – חובה

 

 

מדעי המוח

 

 

פסיכולוגיה

 

 

מדעי המחשב

ש"ס

שם הקורס

מס' קורס

ש"ס

שם הקורס

מס' קורס

ש"ס

שם הקורס

מס' קורס

4

נוירוביולוגיה

1500.2000

2

פסיכולוגיה ניסויית: התנסות במחקר וכתיבה מדעית

1071.2109

4

מבנה מחשבים

0368.2159

 

 

 

2

תפיסה ופסיכופיזיקה

1071.2909

4

אלגוריתמים

0368.2160

 

 

 

 

 

 

2

פרויקט תוכנה

0368.2161

 

 

 

 

 

 

4

מודלים חישוביים

0368.2200

 

סה"כ ש"ס מדעי המחשב – 14
סה"כ ש"ס פסיכולוגיה – 4
סה"כ ש"ס מדעי המוח – 4

 

 

 

שנה ג'
קורסים שנתיים חובה

מדעי המוח

פסיכולוגיה

מדעי המחשב

ש"ס

שם הקורס

מס' קורס

ש"ס

שם הקורס

מס' קורס

ש"ס

שם הקורס

מס' קורס

2

סמינר סוגיות במדעי המוח

1500.3200

4

סמינר אמפירי
(ממבחר קורסי הסמינר שנמצאים תחת פסיכולוגיה)

 

 

 

 

 


 

סמס' א' – חובה

 

 

מדעי המוח

 

 

פסיכולוגיה

 

 

מדעי המחשב

ש"ס

שם הקורס

מס' קורס

ש"ס

שם הקורס

מס' קורס

ש"ס

שם הקורס

מס' קורס

3 (1)*

מבוא נוירוביולוגיה מערכתית

1501.1005

2

מבוא לפסיכופתולוגיה

1071.3109

4

מערכות הפעלה

0368.2162

 

 

 

2

למידה-התניה קלאסית ואופרנטית

1071.2911

 

 

 

 

 

 

2

מודלים חישוביים-שיעור

1071.2337

 

 

 

 

 

 

2

מודלים חישוביים -תרגיל

1071.2338

 

 

 

 

*תרגיל רשות, לא נכלל במניין הש"ס
 

סה"כ ש"ס מדעי המחשב – 4
סה"כ ש"ס פסיכולוגיה – 8
סה"כ ש"ס מדעי המוח – 3

 

 

 

סמס' ב' – חובה

מדעי המוח

פסיכולוגיה

מדעי המחשב

ש"ס

שם הקורס

מס' קורס

ש"ס

שם הקורס

מס' קורס

ש"ס

שם הקורס

מס' קורס

 

 

 

2

מקורות היסטוריים ופילוסופיים של מדעי הפסיכולוגיה

1071.3663

5

סדנה בשיטות חישוביות במדעי המוח**

0368.3522

 

**סדנה במדעי המחשב נלמדת בשפה האנגלית, מקבילה לפרויקט במדעי המוח, ניתן לבצע בכל אחת ממעבדות מדעי המוח בקמפוס, העוסקות בתחום החישובי
 

סה"כ ש"ס מדעי המחשב – 5
סה"כ ש"ס פסיכולוגיה -2
סה"כ ש"ס מדעי המוח

 

 

 

 

קורסי בחירה בתכנית פסיכולוגיה ומדעי המוח
להשלמת 77 ש"ס בפסיכולוגיה ומדעי המוח מומלץ ללמוד קורסי בחירה מתוך
רשימת קורסי הבחירה.

ניתן ללמוד את הקורס מידול מתמטי (15003004) במסגרת קורסי הבחירה בפסיכולוגיה כפוף לעמידה בדרישות הקדם של הקורס. שימו לב יש להתעדכן בסילבוס ובדרישות הקדם כבר במועד הרישום לקורסים בתחילת סמס' א'.

קורסי בחירה בתכנית מדעי המחשב
להשלמת 79 ש"ס במדעי המחשב מומלץ ללמוד קורסי בחירה מתוך קורסי בחירה המוצע בתכנית מדעי המחשב

מומלץ לקחת כקורס בחירה במדעי המחשב את הקורס מבוא ללמידה חישובית (03683235)

 
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>